Spółka na sprzedaż

ShareConnect to nowo powstały portal finansowania społecznościowego ukierunkowany na wspieranie działalności gospodarczej małych i średnich spółek charakteryzujących się wysokim współczynnikiem innowacyjności. Powstanie serwisu wynika z rosnącego zainteresowania segmentem SME (small and medium enterprises, w tym segmentem startup, ze strony inwestorów profesjonalnych. Celem serwisu jest dotarcie do tej grupy inwestorów z ofertą innowacyjnych spółek poszukujących alternatywnych źródeł finansowania działalności.

Wśród priorytetów platformy należy wymienić wsparcie w zdobyciu finansowania przez nowo powstałe podmioty gospodarcze, jak również podmioty gospodarczeznajdujące się na wczesnym etapie rozwoju oraz w fazie wzrostu. Według studiów przeprowadzonych przez Polską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości jedną z głównych barier znacząco hamujących rozwój innowacji w firmach, zwłaszcza w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, jest tak zwana luka kapitałowa charakteryzująca się niedoborem środków własnych przedsiębiorstwa oraz ograniczoną zdolnością do pozyskiwania kapitału z zewnątrz. Nowo zawiązane spółki po wyczerpaniu zasobów kapitałowych pochodzących z kapitału zakładowego nie są w stanie kontynuować działalności w stopniu adekwatnym do wymogów współczesnego rynku, na czym cierpi przede wszystkim ich innowacyjność, będąca głównym motorem rozwojowym startupów i ich przewagą konkurencyjną.

Szacuje się, że obecnie na rynku znajduje się ponad 500 000 podmiotów z sektora small and medium enterprise mogących być potencjalnymi adresatami oferty ShareConnect. Przyjęta koncepcja zakłada, że inwestor instytucjonalny będzie bardziej skłonny na dokonanie mniejszej inwestycji w podmiot którego perspektywy rynkowe pozwalają mieć nadzieje na dodatnią stopę zwrotu z inwestycji.
Należy mieć na uwadze, że inwestycje w sektor tzw. startupów są związane ze znacznym ryzykiem. Przedsiębiorstwa te znajdują się w początkowej fazie działalności – niektóre z nich zdążyły już złożyć swojej pierwsze sprawozdanie finansowe, inne zostały właśnie zarejestrowane. W związku z powyższym, niemożliwe jest w ich przypadku zastosowanie tradycyjnych metod analitycznych mogących pomóc w przeprowadzeniu analizy inwestycyjnej. Inwestor może liczyć jedynie na fundamentalne informacje o przedsiębiorstwie, zespole projektowym i elemencie najważniejszym, czyli samym pomyśle.

Czy więc należy się spodziewać alternatywy dla ogłoszeń takich jak: kupię spółkę, sprzedam spółkę, jak pozyskać środki na rozwój przez crowdfunding ?
Wnioskując po ofercie serwisu – prawdopodobnie tak. Portal umożliwia przedsiębiorstwom na lepsze zaprezentowanie swojego profilu działalności , a także na pełniejszą interreakcję z inwestorami, natomiast inwestorom ułatwia wyselekcjonowanie interesujących ofert mieszczących się w ich sferze zainteresowań. Dzięki wytworzeniu efektu synergii ShareConnect jest nowoczesną platformą crowdfundingową umożliwiającą rozwój młodym firmom poszukującym środków na innowacyjną działalność gospodarczą oraz cennym narządziem inwestorskim dla inwestorów profesjonalnych skłonnych zaakceptować wyższe ryzyko w zamian za potencjalnie większy zwrot z inwestycji.

ShareConnect jest próbą usystematyzowania relacji łączących właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, w tym startupów, z inwestorami profesjonalnymi. Platforma wykorzystuje szereg innowacyjnych metod w celu zwielokrotnienia prawdopodobieństwa zawarcia transakcji korzystnej z punktu widzenia zarówno przedsiębiorcy jak i inwestora. Dzięki wbudowanym mechanizmom bezpieczeństwa serwis zapobiega ewentualnym nadużyciom i oszustwom, dając inwestorom możliwość podglądu projektu inwestycyjnego i zadawania pytań ich autorom. Przyczynia się to do wzrostu przejrzystości i w konsekwencji do większej ilości kampanii zakończonych sukcesem.

Reasumując, platforma ShareConnect wychodzi naprzeciw segmentowi małych i średnich przedsiębiorstw i ułatwia mu dogodniejsze i szybsze pozyskanie środków na rozwój działalności, w tym wdrożenie nowych projektów, procesów i usług. Z punktu widzenia inwestora jest natomiast porządanym uzupełnieniem arsenału narzędzi analitycznych służących przygotowaniu procesu inwestycyjnego uwiecznionego sfinalizowaniem projektu poprzez przejęcie przedsiębiorstwa. Umiejętnie łącząc oczekiwania obu grup, ShareConnect ma potencjał do przejęcia istotnego udziału w rynku platform finansowania społecznościowego.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s